Diana amb diversos dards en color vermell i verd

13 / de juliol / 2022


Què és un Pla d'Acció i quan i com s'ha de crear

L'objectiu d'una avaluació de l'acompliment no es queda només en el fet de fer-la, va molt més enllà. L'objectiu d'una avaluació és que aquesta sigui la base per a prendre les millors decisions per a les persones de l'organització. Ens ajudarà a dur a terme accions reals que enforteixin el desenvolupament professional de les persones i també a detectar necessitats i àrees de millora.
 
I és que actuar és la clau, només així podrem generar una cultura participativa coherent en la qual tothom treballi millor i es senti millor. Però, com fer-ho? Es tracti de deu o de milers d'empleats, necessitem aplicar els resultats ràpidament i, per a aconseguir-ho, només tenim a una aliada: la tecnologia.
 

Què és un Pla d'Acció?

 
Un Pla d'Acció és una guia per a planificar de manera correcta la gestió de cada persona en una organització. Serveix per a definir metes i terminis, per a aconseguir els objectius d'un projecte i per a optimitzar el rendiment a nivell individual i organitzacional.
 
Cada objectiu o repte de millora poden dividir-se en petites accions perquè aquestes metes siguin més manejables i fàcils d'aconseguir, a més de donar seguiment a cadascun d'aquestes fites i verificar el progrés.
 


Després de l'avaluació, cada supervisor té els informes amb les dades necessàries per a donar el millor feedback i crear un pla d'acció individual basat en aquesta retroacció. Com mànager, esbrina què voleu aconseguir, tan tu com el teu col·laborador, a quines fortaleses se'ls pot treure partit, quines competències es poden portar a un nivell encara més alt i quines àrees de millora són necessàries o simplement no afecten a les tasques de la persona.
 


Totes aquestes decisions bolca-les en aquest pla d'acció. Però ull! No oblidis que aquests nous reptes o objectius han de ser realistes. És a dir, específics, assolibles, mesurables i alineats amb l'organització. Combina elements as plans d'acció amb les expectatives de cada rol i de l'organització.
 

Quan crear un Pla d'Acció?

 
Habitualment, els plans d'acció es creen després de finalitzar una avaluació de l'acompliment. Quan el procés d'interpretació d'informes ha finalitzat, el següent pas és crear un pla d'acció basat en aquest feedback que es va generar per part del responsable i el propi avaluat en la seva reunió de revisió de resultats, en la reunió de feedback.
 
Però un pla d'acció no té perquè estar relacionat només amb avaluacions de l'acompliment. Et comptem altres processos en els quals potenciaràs el talent del teu equip gràcies al pla d'acció.
 

Casos d'ús

 
A més d'en les avaluacions de l'acompliment, podem crear plans d'acció en:
  • Onboarding. Després d'avaluar com han anat els primers mesos de treball de les noves incorporacions a l'equip, podem establir un pla d'acció perquè cada persona avaluada sàpiga en què ha de posar més el focus i què pot continuar desenvolupant com a punt fort per a ser clau en el seu nou lloc.


  • Lideratge. Quan mesurem les competències relacionades amb la gestió de persones dels responsables d'una organització, l'ideal és que no es quedi només en una avaluació, sinó que cada mànager pugui treballar en reptes de millora segons els seus resultats.


  • Potencial. Si mesurem el potencial, què millor que dissenyar un pla de desenvolupament individual. Així, aquest potencial es materialitzarà de manera efectiva i seguint uns temps. A més, els empleats apreciaran el compromís que hi ha per part de l'organització a cuidar cada detall del seu pla de carrera.


  • Qualitat. En el cas de fer una avaluació en relació a la qualitat del servei que es donen entre clients interns d'una empresa, també podrem habilitar els plans d'acció perquè tots sàpiguen què han de continuar fent igual de bé, o fins i tot continuar millorant, i quins altres aspectes poden ser un repte de millora


 

Com es crea un Pla d'Acció?

 
Els passos principals que hem de seguir són:
  1. Establir objectius. Definir aquestes noves metes o reptes de millora en les quals treballarà l'empleat i els quals se'ls donarà seguiment.
  2. Definir les accions. Cada objectiu o repte de millora podem dividir-ho en petites accions perquè aquestes metes siguin més manejables i fàcils d'aconseguir. Haurem de donar seguiment a cadascun d'aquestes fites i verificar el progrés.
  3. Mesures d'èxit. Les mesures d'èxit són els criteris que hem de tenir en compte per a saber si cadascuna de les accions que es duen a terme estan sent aconseguides o no.
  4. Fixar dates. Per a poder fer un seguiment efectiu del pla d'acció, és recomanable que tant el supervisor com el col·laborador treballin amb dates d'inici i de venciment.
A més, els plans d'acció han de ser atractius i fàcils de manejar per a totes les persones de l'organització. Amb Hrider és molt àgil i intuïtiu, tant supervisor com avaluat poden accedir sempre que vulguin i alimentar i donar seguiment al pla d'acció.

Si volem desenvolupar les habilitats d'un col·laborador, mantenir la seva motivació i treballar en el seu pla de carrera o de successió, és important traçar un pla d'acció per a donar seguiment al seu progrés, què tal si comences ja?

Vull provar la Demo!