Avaluació de l'Acompliment / rendiment

L'avaluació de l'acompliment laboral és un procés clau per a les empreses de qualsevol grandària o sector d'activitat. Totes les empreses en el món depenen del seu equip humà, per la qual cosa és fonamental alinear el desenvolupament individual de cada empleat amb els objectius de desenvolupament de l'organització. Per a aconseguir-ho, els departaments de Recursos Humans recorren a l'avaluació de l'acompliment perquè els permet implementar processos de millora contínua i comptar amb dades per a la presa de decisions estratègiques.
 
En l'avaluació es mesura com cada treballador exerceix les seves competències professionals, aconsegueix les seves metes o quines tan alineat està amb els valors corporatius o les funcions pròpies del càrrec que ocupa.
 
Un procés eficaç d'avaluació de l'acompliment permet una gestió del talent adequada i té un impacte molt significatiu en la cultura de l'organització, la satisfacció i motivació dels col·laboradors i els nivells de productivitat general.
 
Aquests són alguns dels beneficis de l'Avaluació de l'Acompliment:
  • Empleats més motivats: les avaluacions generen oportunitats perquè els empleats i tota l'organització en el seu conjunt siguin més eficients. Això motiva a cada membre a realitzar millor les seves tasques, li permet conversar amb el seu cap i aprendre d'ell com millorar en la seva professió, amb el que afavorim que augmenti el seu nivell de confiança.
  • Augmenta el compromís i disminueix la síndrome de burnout: l'oportunitat d'expressar-se i ser escoltat disminueixen les tensions. Quan els empleats reben un tracte just sustentat en principis de reconeixement transparent, es genera més orientació a l'assoliment.
  • Detecció del talent: gràcies a l'avaluació per competències es coneixen els punts forts de cada empleat i les seves àrees de millora. S'identifiquen, també, habilitats en la plantilla eren desconegudes.
  • Millorar la comunicació: molts problemes derivats d'una falta de comunicació podrien resoldre's amb una avaluació de l'acompliment participativa i transparent. L'avaluació és una oportunitat per a descriure què s'espera dels altres, quins objectius hi ha i quin futur es vol per a l'organització.
  • Millorar el Pla de Carrera dels empleats: els gerents poden dissenyar programes de millora amb la finalitat de posar en pràctica l'après amb els resultats i per a donar-li un trampolí als empleats. En aquest cas, l'avaluació ajuda a vetllar per l'eficàcia i facilita la reassignació de les tasques segons les competències dels empleats.
  • Seguiment de l'evolució històrica d'un empleat: fer seguiment de l'històric de les avaluacions d'un empleat ajuda a obtenir conclusions sobre quines accions dutes a terme efectivament van aconseguir una millora o, per contra, quins han de ser replantejades.
  • Proporcionar feedback constructiu: l'avaluació aporta la base sobre la qual poder fer comentaris als empleats sobre el treball que fan, sobre com poden exercir-lo millor i sobre la millor forma en la qual poden contribuir a l'empresa. Sempre sense deixar de donar-los el reconeixement que es mereixen i prestant tota l'atenció als seus comentaris.
  • Estalviar costos: aquests processos ajuden a incrementar la productivitat individual de cada professional i la de la pròpia organització en el seu conjunt. Detectant problemes o ineficiències, es podrà actuar per a solucionar-los.
També en parlem al nostre blog:
L'Avaluació és per a tots
L'Avaluació és per a tots Quan llancem els nostres processos d'avaluació de l'acompliment hem de reflexionar sobre quines dinàmiques volem potenciar en la nostra organització. A Hrider creiem que es tracta d'una oportunitat magnífica per a potenciar les relacions de tots els membres del grup i plantejar els processos de feedback com una oportunitat de millora per a tot l'equip en el seu conjunt.
Guia sobre què és i com realitzar una avaluació de l'acompliment
Guia sobre què és i com realitzar una avaluació de l'acompliment

En aquest tutorial t'ensenyem a crear una Avaluació de l'Acompliment professional pas a pas. Una guia per a modernitzar el procés de manera àgil i efectiva, al mateix temps que donem suport al desenvolupament del talent del nostre equip.

Beneficis immediats de l'avaluació de l'acompliment
Beneficis immediats de l'avaluació de l'acompliment Comunicació i desenvolupament professional són els principis bàsics per a una organització saludable que vulgui comptar amb empleats motivats. Amb l'Avaluació de l'Acompliment professional notaràs immediatament els seus beneficis!