Política de protecció de dades personals

A HRider in motion, S.L. (Hrider) creiem en la importància que té el garantir la seguretat i la identitat dels nostres clients i usuaris, així com el correcte tractament de les dades que ens cedeixen per a l'acompliment de les nostres funcions.

És per això que ens hem adequat a la normativa europea de protecció de dades personals - Reglament (UE) 2016/679 (GDPR)– i a la seva trasposició a la legislació espanyola en la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i posem a la seva disposició tot el que necessita per a entendre-la. A més, hem previst mesures de seguretat per a garantir el compliment en funció de la tipologia de dades que usem i del seu correcte tractament mitjançant tècniques d'anàlisis de riscos.

Entre altres, el marc legislatiu al qual fem referència és el següent:
    • Llei Orgànica 3/2018 – LOPD-GDD
    • Reglament Europeu (UE) 679/2016 - GDPR
    • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

Seguint el principi d'informació per capes que recull el reglament, proporcionem la informació més rellevant que pot ser d'interès:

Qui és el Responsable de les seves dades?

RESPONSABLE
Raó Social: HRider in motion, S.L.
CIF: B93538221
Oficines Centrals: C/Severo Ochoa, 27 PTA – 29590 Màlaga, Espanya.
Marca Comercial: Hrider
Delegat de Protecció de Dades: [email protected]
Telèfon: +34 951 592 360

Per a què usarem les seves dades?

FINALITAT I LEGITIMACIÓ
En HRider in motion, S.L. usem les seves dades per a la correcta execució dels serveis oferts per la nostra entitat. Entre altres:

  • Per a l'ús adequat de la “Àrea de Contacte”.
  • Per a poder informar de les novetats via Newsletter i tenir accés a les publicacions del Blog.
  • Per a l'ús adequat del procés de contractació dels nostres serveis relacionats amb el nostre software d'avaluació de l'acompliment professional i feedback 360º.

El tractament de les seves dades per al desenvolupament de les actuacions abans descrites està basat en el seu consentiment exprés, que atorga en facilitar les dades que se sol·liciten, emplenant i acceptant aquest avís legal en el procés d'inscripció i cessió de dades en qualsevol de les nostres àrees o mitjançant el formulari de contacte i contractació d'aquest Espai Web.

En cap cas, es realitzaran accions individualitzades automatitzades i/o elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o l'afectin significativament de manera similar, excepte aquells específics en els processos de selecció en aquelles ofertes d'ocupació en les quals s'inscriguin.

L'usuari o client serà l'únic responsable de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Hrider no contempla la recollida de dades que revelen origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, orientació sexual, salut o afiliació sindical.

A qui comunicarem les seves dades?

CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
Les seves dades no seran cedides a cap entitat o professional o tercer aliè als propis que garanteixin els compliments normatius en matèria de protecció de dades i que siguin necessaris per a un correcte servei per part de HRider in motion, S.L. (Hrider).
Se l'informa que HRider in motion, S.L. (Hrider) realitza serveis de còpia de seguretat interns sempre dins de la Unió Europea a l'empara del Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades (GDPR), que garanteix un nivell adequat de protecció de les dades personals.

D'on obtenim les seves dades?

PROCEDÈNCIA
A HRider in motion, S.L. (Hrider) som conscients de la importància que té la procedència legítima en la captació de dades per part dels nostres clients i usuaris. A aquest efecte, informem que HRider in motion, S.L. (Hrider) no adquireix bases de dades de tercers.
Les dades que utilitzem i donem tractament, han estat proporcionats pels usuaris i clients de manera conscient i mitjançant consentiment exprés quan s'emplenen els formularis d'inscripció.
Les seves dades passaran a formar part d'un Fitxer de Clients i Usuaris del qual tenim el nostre Registre d'Activitats de Tractament (obligació posterior al 25/05/2018) periòdiques segons les obligacions descrites pel Reglament Europeu.

Quins són els seus drets i com pot exercitar-los?

DRETS
Qualsevol client/usuari o usuari té dret a obtenir confirmació sobre si en HRider in motion, S.L. (Hrider) estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.
Així mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), l'informem que vostè té els següents drets:

• Accedir a les seves dades:
Com a client/usuari i usuari, té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.

• Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades:
En determinades circumstàncies, com a client/usuari i usuari té dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits.

• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades:
En determinades circumstàncies, com a client/usuari i usuari tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.

• A la portabilitat de les seves dades:
En determinades circumstàncies, com a client/usuari i usuari, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

• Oposar-se al tractament de les seves dades:
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, com a client/usuari i usuari tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
L'usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Si bé, en cas de retirar el consentiment, no podrà fer ús dels nostres serveis.

On ha de dirigir-se per a l'exercici els seus drets?

Per a l'exercici dels drets reconeguts, l'interessat podrà posar-se en contacte a través de 2 vies principals:

1) A través de l'adreça de correu electrònic dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de HRider in motion, S.L. (Hrider), aquesta és: [email protected]    

2) Dirigint un escrit a les Oficines Centrals de HRider in motion, S.L. (Hrider) situada a C/Severo Ochoa, 27 PTA – 29.590 Màlaga

Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en els terminis que requereix la legislació vigent.

Durant quant temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la relació contractual vinculant o no sol·liciti la seva supressió i sempre que resultin adequades, pertinents i limitades al necessari per als fins per als quals siguin tractades. Sempre respectant els terminis en què la Llei ens obligui per a la consecució de labors fiscals i administratives.

XARXES SOCIALS

HRider in motion, S.L. (Hrider) compta amb un perfil corporatiu en les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Twitter i LinkedIn) coneixent-se en tots els casos responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'usuaris.
El tractament que HRider in motion, S.L. (Hrider) durà a terme amb aquestes dades serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius i tindrà sempre finalitat informativa.
Així doncs, HRider in motion, S.L. (Hrider) podrà informar els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves notícies i novetats en el seu catàleg d'ofertes i promocions sobre els nostres serveis.
A més, HRider in motion, S.L. (Hrider) disposa d'un Blog de caràcter divulgatiu de tendències en Recusos Humans i Gestió del Talent. En aquest espai es publiquen notícies d'interès per a les activitats que desenvolupem.

De la mateixa manera, s'indica a l'Usuari que l'emmagatzematge de les dades i informacions que formen part de Hrider pot ser subcontractat a un tercer (Encarregat del Tractament), disposant el mateix d'idèntiques mesures de seguretat a les indicades, i sempre per a donar adequat compliment al compliment d'aquest servei.

HRider in motion, S.L. garanteix el compliment de la legislació en matèria de transferències internacionals de dades ja que els seus servidors centrals es troben en Espai Econòmic Europeu. Els països de l'Espai Econòmic Europeu ofereixen garanties suficients i no es considera legalment que existeixi una transferència internacional de dades.

Hrider vela per la gestió de riscos i duu a terme activitats que permeten controlar amenaces mitjançant la identificació i avaluació de riscos, així com les mesures per a la seva reducció o mitigació. Hrider disposa de mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc.