avaluaciMà que sosté una icona d'una X vermella per descobrir els 5 errors d'una avaluació de l'exercicio-competències-claus

26 / d’abril / 2023


Els 5 errors més greus en l'avaluació de l'acompliment i com evitar-los

L'avaluació de l'acompliment és crucial per a l'èxit de qualsevol empresa, però és fàcil cometre errors en el procés. Errors que hem d'evitar perquè sigui efectiva. Ja saps que, entre molts altres beneficis, les avaluacions milloren el rendiment i la motivació, ajuden a prendre millors decisions, identifiquen necessitats de capacitació i milloren la comunicació, per què fer-la malament?
Descobreix els cinc errors més comuns que has d'evitar i com solucionar-los per a assegurar una avaluació justa i efectiva:
1. Biaix personal: Aquest error es produeix quan l'avaluació es basa en la impressió personal de l'avaluador sobre l'acompliment de l'empleat, en lloc d'en dades objectives i mesurables. L'avaluador ha de basar la seva avaluació en dades concretes i fets observables, i no en percepcions subjectives. Per exemple: l'efecte halo és un biaix molt comú. Aquí tens molta més informació sobre com reconèixer i evitar els biaixos.
2. Falta de claredat: L'avaluació ha de ser clara, objectiva i comprensible. La persona responsable de configurar-la i cada avaluador ha d'assegurar-se que els requisits i criteris d'avaluació estiguin ben definits i comunicats prèviament a l'empleat. Si un empleat no sap el que s'espera d'ell, és difícil que compleixi amb les expectatives. Per a evitar aquest error, és important establir metes i objectius clars per a cada empleat i comunicar-los de manera efectiva. Això ajudarà els col·laboradors a comprendre què s'espera d'ells i com s'avaluarà el seu acompliment.
3. Comparacions injustes: L'avaluació ha de comparar l'acompliment de l'empleat amb objectius i criteris d'avaluació justos i realistes per al seu lloc de treball. No és just comparar l'acompliment d'una persona amb la d'una altra que té responsabilitats diferents. Per a evitar aquest error, podem crear un model d'avaluació diferent per a cada lloc, modificant els requisits segons la responsabilitat de cadascuna.
4. Falta d'històric: És important mantenir un registre de l'acompliment de l'empleat al llarg del temps. Si no disposem de l'evolució d'una persona al llarg de les diferents avaluacions, no sabrem si estem prenent les decisions estratègiques que devíem i és possible que oblidem informació important al moment de fer la següent avaluació o pla d'acció.
5. No donar feedback: El feedback és essencial perquè l'empleat es senti reconegut respecte a les seves fortaleses i perquè entengui quins aspectes del seu acompliment han de ser millorats. Si l'avaluador no proporciona feedback constructiu i específic, l'empleat no tindrà l'oportunitat de créixer i millorar. A més, esperar massa per a donar feedback pot fer que sigui menys efectiu i també pot generar frustració i desmotivació. És important proporcionar retroalimentació al més aviat possible perquè cada persona de l'equip tingui el suport que necessita per a tenir èxit.
La millor forma de no cometre errors en el teu procés d'avaluació de l'acompliment és realitzar-lo amb una eina especialitzada i fer-la de principi a fi acompanyats per persones expertes. Comencem?

Vull provar la Demo!