objectius-kpi-treball

25 / de febrer / 2018


Els objectius i KPI's en el nostre treball

Totes les persones que formen part d'una organització tenen objectius. Poden estar relacionats amb l'estratègia, la venda, el màrqueting, el desenvolupament, poden ser a curt o a llarg termini, marcats per un gerent o pel propi empleat. Adquirir noves habilitats, aconseguir més vendes, atreure més visites a la web… aconseguir objectius pot resultar veritablement complex quan no hi ha un seguiment d'ells o ni tan sols es fa un balanç ni s'avaluen periòdicament.
No tenir objectius, o no conèixer els seus resultats, és desmotivant per a qualsevol empleat i pot tenir un efecte desastrós en l'ànim del nostre equip. Les persones que formen la nostra organització necessiten informació que els indiqui que els seus esforços estan ben dirigits i valen la pena; avaluar objectius i KPI’s de manera àgil incidirà positivament en l'assoliment dels objectius globals de la nostra organització.

Per què avaluar objectius? Quins són els beneficis de l'avaluació d'objectius?

  • Un objectiu és inútil si no l'avaluem, necessitem fer un seguiment dels nostres objectius per a saber si hem de fer petits ajustos o crear altres nous. A més, si permetem als col·laboradors que defineixin els seus propis objectius, en col·laboració amb el seu Supervisor, es generarà una major responsabilitat cap a l'assoliment d'allò a què ens hem compromès.
  • Ens ajuda a ser honestos i objectius -mai més ben dit- amb els nostres esforços, podrem descobrir àrees de millora i motivar-nos a seguir quan observem que estem obtenint els resultats que esperàvem.
  • Has aconseguit tots? Si la teva resposta és no, gràcies al feedback podrem reflexionar si va ser un problema amb l'objectiu en si o va ser un problema amb els nostres hàbits de treball. Quan no avaluem els nostres assoliments és fàcil deixar-los de costat, però amb feedback continu i avaluació d'objectius serem molt més eficaços i productius.

KPI’S

Molt estretament lligat als Objectius són els KPI's. Un KPI -indicador clau de rendiment- és un valor mesurable que demostra l'eficàcia amb què s'està aconseguint un objectiu determinat. Els Key Performance Indicators defineixen els factors que l'organització necessita per a comparar i monitorar. Es recomana que siguin SMART: Específics (Specific), Mesurables (Measurable), Assolibles (Attainable), Rellevants (Relevant) i a temps (Timely).

Una vegada que l'organització ha analitzat la seva missió i definit els seus objectius, pot establir KPI’s per a aquells objectius en els quals sigui important mesurar el seu progrés i evolució. Et posem un exemple de KPI’s per a un professional de Recursos Humans on un de les seves objectius és millorar l’engagement:


Les companyies més productives disposen de KPI's que mostren si les accions desenvolupades estan donant els seus fruits o, si per contra, no es progressa com s'esperava. No importa quin sigui el nostre lloc de treball, tots tenim la nostra missió en l'organització. I encara que definir els KPI's de cadascun de nosaltres comporta temps i dedicació, és una magnífica inversió a mitjà i llarg termini.

Algunes Dades

Podem veure en aquest article d'Harvard Business Review com Apple va aconseguir accelerar el seu creixement quan va desenvolupar una nova estratègia de KPI's més enllà del mesurament d'ingressos, márge brut o quota de mercat. Es van centrar en quatre perspectives i van seleccionar múltiples mesures dins de cada categoria: valor per als accionistes, mercat i satisfacció del client, competències centrals i, finalment, actituds dels empleats respecte a la innovació i la millora contínua.

Segons estadístiques d’Edenred, el 77% dels treballadors afirma que se sentirien més compromesos en el seu treball reconeguessin els seus assoliments i que les organitzacions que compten amb empleats més compromesos són capaços d'incrementar en un 50% la lleialtat dels seus clients. Avaluar objectius i KPI’S ens ajuda a ser més conscients del nostre treball i a estar més compromesos amb la seva consecució. Si no veiem els avanços de les nostres metes pot ser que no sempre ens adonem de perquè tenim determinades tasques o per a què invertim el nostre temps i talent en elles, derivant en la falta de motivació i en el temut absentisme laboral.

Quan es tracta d'aconseguir metes existeix un imaginari col·lectiu en el qual ens veiem a nosaltres mateixos al Rocky Balboa concentrats i disposats a donar-lo tot per aconseguir i superar els nostres objectius. Nosaltres, com a ferms creients que la música pot millorar la nostra predisposició per a un alt rendiment (segons secunden també els investigadors aquest article), hem volgut posar-li banda sonora a aquests intensos moments amb aquesta playlist, el nom de la qual fa honor al lema d'un gran esportista que va superar molts objectius professionals i personals, Mohamed Ali: "What keeps me going is goals".

------------------------------------------------------

Ara amb Hrider, a més d'avaluar competències, podem avaluar objectius i KPI’s d'una forma àgil i efectiva, amb resultats atractius en els informes. Per a millorar, créixer i prendre bones decisions.

 

Descàrrega gratis una plantilla per a Definir Objectius