feedback-modernitzar-comunicacio-interna

17 / de març / 2016


Rocío ValenzuelaRocío Valenzuela
Product Manager de Hrider

Feedback 360º o com modernitzar la Comunicació interna

En les empreses la comunicació interna persegueix mantenir a tots els empleats informats d'aspectes rellevants, al mateix temps que aquests poden manifestar tot el que considerin important en el seu entorn laboral. Amb això el que s'aconsegueix és una empresa més eficient amb empleats més compromesos amb la seva activitat.

Però per a fer això no n'hi ha prou amb la tradicional bústia de suggeriments o les xerrades durant el coffe-break, cal establir una estratègia efectiva des de la direcció que fomenti la col·laboració i participació de tots sense oblidar que cal comptar amb eines adequades.

Per a això recomanem:

  • No excloure a ningú dels processos de comunicació. La transparència és un dels pilars sobre els quals hem de basar la comunicar-nos amb els empleats, si apartem a uns certs grups estarem enviant un missatge amb el qual és millor no identificar-se. A més, és molt valuós comptar amb una visió 360º on es valorin les opinions de tots els rols. Encara que es tracti d'un becari nouvingut, fes-li partícip!
  • Reforçar positivament l'actitud participativa, especialment aquelles més constructives. Quan manem un qüestionari d'opinió sempre hi haurà gent amb grans idees per a millorar qualsevol aspecte de l'organització. Tingues per segur que aquests són els teus col·laboradors més compromesos, retorna'ls aquesta confiança i fes-los saber que valores les seves aportacions (i posa en marxa moltes d'elles!)
  • Convertir la comunicació en un procés recurrent. Les accions aïllades no solen aportar resultats significatius. Perquè la comunicació flueixi hem de crear una cultura del feedback compartida per tots. Per a això hem de comprometre'ns a utilitzar aquesta eina de manera reiterativa. Les organitzacions canvien i no podem permetre que els que han de prendre decisions siguin els últims a assabentar-se del que ocorre!
  • Establir canals de comunicació àgils. La teoria és molt bonica i avui dia tots volem treballar en entorns on la comunicació flueixi, però hem de basar-la en suports reals, tangibles i que ens evitin dedicar temps a tasques burocràtiques inútils. Si a més comptem amb un sistema que ens aporti analítiques dels processos de feedback en temps real, podrem prendre les millors decisions amb la informació obtinguda! (Et sona d'alguna cosa que això de la "transformació digital"?)

La comunicació interna no sols fomenta una millor coordinació i clima, sinó que més informació també es tradueix en més engagement i, per tant, més possibilitats que els col·laboradors també coneguin i recomanin els serveis o productes de la seva empresa.

Hi ha dades aclaparadores com que el 74% dels empleats es declaren perduts en relació a la informació de les seves companyies (Mindshare NA & Dynamic Signal) a pesar que el 66% d'ells estarien disposats a recomanar els serveis de les seves empreses si tinguessin més dades sobre ells.

Saps quina edat té la bústia de suggeriments? 117 anys! Segur que des de 1899 hem après noves tècniques més efectives, veritat? Posem-les en marxa!

-------------------------------------

Hrider no sols facilita els processos d'avaluació d'acompliment, sinó que permet automatitzar qualsevol procés de Feedback 360º en el qual necessitis, d'una manera àgil i dinàmica, demanar la participació als teus empleats sobre qualsevol assumpte (opinió, satisfacció, necessitats formatives, test de coneixements, etc).