quiet-hiring-que-es

14 / de març / 2023


Què és el Quiet Hiring?: Avantatges i desavantatges d'aquesta estratègia

Índex de continguts

 

1. Què és Quiet Hiring?

 
Quiet hiring, o contractació silenciosa, és una estratègia que s'utilitza per a adquirir noves habilitats o capacitats en les organitzacions sense haver de contractar nous empleats, recorrent així al talent intern. Per a augmentar la seva productivitat i omplir les bretxes de competències sense contractar nous empleats, assignen més treball als empleats que ja formen part de l'organització. Amb aquesta tàctica se li dona als treballadors més tasques i responsabilitats, a vegades fora de la seva especialitat i fins i tot de les seves capacitats.
 
Aquesta nova tendència en recursos humans és just l'oposada a una altra tendència: la renúncia silenciosa o quiet quitting, en la qual els empleats treballen en les tasques justes que impliquen el seu lloc de treball.
 

2. Avantatges del Quiet Hiring

2.1 Estalvi de costos

Aquest és el benefici principal i el més obvi. El quiet hiring és una manera molt rendible d'omplir els buits d'habilitats sense contractar nous treballadors. Aprofitar el talent intern per a cobrir una necessitat en lloc de passar per un procés de contractació pot ser molt efectiu.
 

2.2 Flexibilitat

Aquesta estratègia permet disposar de recursos ràpidament en les àrees que ho necessitin a cada moment. A més, millorar les competències dels empleats i permetre'ls que provin un altre tipus de tasques pot augmentar la retenció, el compromís i la productivitat.
 

2.3 Motivació

Per a les persones que estan estancades en el seu lloc de treball, que experimenten avorriment amb les seves tasques o que no tenen un pla de carrera clar, la contractació silenciosa és una manera de trencar amb la monotonia i posar-se a prova amb nous reptes.
 

2.4 Reducció de bretxes

De la mà de les avaluacions de l'acompliment i de potencial, és una gran forma de trobar bretxes de talent en les competències i millorar la gestió del talent de l'equip. A més, si es revisen de manera regular, es podrà detectar ràpidament l'augment de l'estrès o de la desmotivació.
 

2.5 Detecció d'empleats estrella

Amb l'ajuda d'un mapa de talent, el quiet hiring comença amb una anàlisi interna per a identificar als empleats millor preparats i a aquells que estan disposats a anar més enllà de les seves responsabilitats actuals i volen i poden assumir un nou rol.
 
 

3. Desavantatges del Quiet Hiring

3.1 Falta de diversitat

Un dels principals inconvenients del quiet hiring és la falta de diversitat que es dona al no buscar activament a persones amb talent fora de l'equip, limitant els empleats potencials que aportarien nous coneixements i experiències i que podrien oferir idees innovadores.
 

3.2 Augment de l'estrès o síndrome del burnout

Augmentar les tasques en lloc de substituir-les o prioritzar-les, inevitablement provocarà un augment de l'estrès . Al final i al cap, estem parlant d'una tendència que fa que una persona faci el treball de dos.

3.3 Desmotivació

Si els empleats tenen una major càrrega laboral però mantenen el mateix sou i no tenen nous beneficis, com sostindrem aquesta situació en el temps? El que podria ser atractiu a curt termini, pot provocar la desmotivació total a mitjà o llarg termini.
 

3.4 Falta de compromís

Si els mànagers o l'organització no estan sent honestos amb el quiet hiring i simplement sobrecarreguen amb tasques als empleats, el més probable és que el compromís es vagi esquerdant. Dur a terme tasques que no tenen a veure amb les seves funcions o la seva preparació i que, potser, ni tan sols els agraden o motiven, pot provocar una fugida de talent.
 

4. Què tenir en compte com a empleat?

Si saps o perceps que s'està duent a terme una estratègia de quiet hiring en la teva empresa, abans de deixar-te portar i assumir noves tasques, para esment a aquests consells:
 
Assertivitat
 
L'assertivitat és l'habilitat per a comunicar de manera adequada, sense hostilitat i de manera honesta, les nostres opinions. Aquesta manera d'expressar-se respecta sempre als altres però, sobretot, respecta les necessitats i sentiments propis.
 
És a dir, hem de comunicar-nos amb assertivitat per a poder expressar els nostres límits i les nostres capacitats. Les tasques poden ser infinites, però el temps de treball serà el mateix, per la qual cosa has de poder prioritzar i decidir.
 
Negociació
 
Si tindràs més càrrega de treball i fins i tot pot ser que necessitis aprendre a fer determinades coses pel teu compte, és el moment que tinguis una conversa amb la teva mànager. Descrigui en què està treballant actualment i pregunti's quins haurien de ser les seves prioritats per a aconseguir l'èxit departamental.
 
Si no pots negociar augment de salari, pots sol·licitar altres beneficis. En aquest article t'animem a tirar-li creativitat a la negociació de molts altres aspectes que no són el de l'augment del salari i que poden resultar importants per a la teva carrera professional.
 
Autoavaluació i avaluació
 
Has d'assegurar-te que tens les competències necessàries per a assumir aquestes noves tasques. Per a això, proposa al teu mànager realitzar una avaluació amb autoavaluació per a conèixer les teves fortaleses de cara a aquestes noves propostes. Si no els convences, pots tu mateix fer-te una autoavaluació i tenir molt clar les teves àrees de millora i les teves bretxes positives.
 

5. Conclusió

Com en tot, i especialment en les tendències de recursos humans, no hi ha una pauta universal. Cada empleat, cada tasca, cada responsabilitat i cada cultura organitzacional són diferents i tenen necessitats molt diferents.
 
Si realment no pots contractar nous talents i necessites que el teu equip assumeixi noves responsabilitats, la nostra recomanació és que no ho facis de manera silenciosa, sinó que ho parlis de manera honesta i clara, la comunicació sempre ha de ser transparent!