Captura del resultat d'una 9 box que avalua potencial i exercici

13 / d’abril / 2020


Com fer una Matriu de Talent 9-Box (Nine Box)

Què és una Matriu 9 Box?

Els Mapes de Talent o Matrius de talent, que solen presentar-se en un format de 9 caixes (o boxs), són una eina amb la qual podem identificar als nostres empleats clau: aquells que mostren potencial de recorregut en l'organització i alt rendiment. D'aquesta manera, podem disposar d'un mapa visual en el qual posicionar a cada empleat i assegurar-nos que les seves necessitats de desenvolupament professional es mantinguin al dia, que se sentin compromesos dins de l'organització i estimar la seva capacitat de constituir-se com a referents de lideratge; observar a aquells col·laboradors més sòlids i determinar què necessiten per a mantenir el ritme en la seva trajectòria, o si mostren potencial, ajudar-los al fet que ho desenvolupin amb les iniciatives adequades; i, finalment, ens permet detectar a les persones que no estan tenint un bon acompliment i que no semblen tenir potencial per a millorar.

Quines dades es relacionen en una Matriu 9 Box?

Una Matriu 9-Box, o Matriu de Talent, ens permet classificar les persones d'una organització segons els resultats obtinguts en dues avaluacions, normalment una avaluació de Potencial i una altra d'Acompliment.

Per als quals ja conegueu què és una 9-Box en aquest Post us explicarem com crear-les fàcilment amb Hrider.

Gràficament s'utilitza un pla de coordenades dividit en 9 quadrants (d'aquí això de 9-Box), on en l'eix Y es situa la puntuació obtinguda de Potencial i en l'eix X la puntuació obtinguda d'Acompliment. A cada avaluat li correspondrà per tant un únic quadrant, aquell que contingui la coordenada resultant de les seves puntuacions (X, Y).

Per exemple, un avaluat que hagi obtingut una puntuació de 90 en Potencial i 90 en Acompliment li correspondrà la box número 1, mentre que una amb Potencial de 50 i Acompliment de 90 li correspondrà la box número 3.

En Hrider podràs crear no sols matrius de talent de 9 quadrants sinó que podràs fer-ho també de 4, 16 i 25 quadrants, és el que anomenem una N-Box:

Per a una 9-Box els quadrants van de l'1 al 9 i les seves etiquetes per defecte són:

5. Enigma.
2. Alt potencial.
1. Super estrella.
8. Dilema.
6. Empleat clau.
3. Estrella en la seva àrea.
9. Considerar lloc.
7. Bon acompliment.
4. Excel·lent acompliment.


Aquestes etiquetes així com els colors són totalment configurables, podràs canviar-los, fins i tot canviar el color i el número de cadascun dels quadrants si ho desitges.

 

Et detallem el pas a pas per a crear les teves pròpies matrius de talent:

Pas 1: Crea una nova avaluació tipus N-Box

Des de la secció Avaluacions fes clic sobre el botó "Nova" i en l'assistent selecciona l'opció N-Box.

Pas 2: Selecciona les dades inicials

Per a poblar la N-Box tens dues opcions, triar dues avaluacions ja finalitzades, una per a l'eix de la Y, i una altra per a l'eix de la X. O bé, crear una N-Box buida i importar després els resultats des d'un fitxer Excel.

Pas 3: Afegir la resta de dades

Tant si en el pas anterior vas seleccionar dues avaluacions o vas decidir crear-la buida, pots si ho desitges, afegir persones individualment des del botó "Afegir persona" en la barra d'eines, o bé fer-ho massivament important un fitxer Excel. Això el pots fer sempre que vulguis, les dades s'afegiran a la N-Box actual reflectint-se els canvis de manera automàtica. Aquesta opció d'importar és molt útil si tenies les dades en un altre sistema i vols tenir-los ara en el teu compte d’HRIder.

Una vegada poblada, podràs veure les persones distribuïdes en la N-Box en els seus quadrants corresponents:

Entre altres funcionalitats podràs acostar el ratolí per sobre d'una persona per a conèixer les seves dades, fer zoom sobre la gràfica, canviar la seva grandària o calibrar les puntuacions d'una persona.


Pas 4: Calibratge

El procés de calibratge permet modificar les coordenades actuals corresponents a una persona, i per consegüent, el quadrant al qual està assignat.

Depenent de les iniciatives a les quals desitgem que cada col·laborador participi, serà més apropiat que li situem en l'una o l'altra caixa de la nostra matriu de talent. A més, el calibratge ens permet homogeneïtzar els criteris amb els quals cada persona ha estat avaluada posant en comú tots els resultats.

Per a calibrar només hem de seleccionar la persona en la gràfica i prémer el botó "Calibrar", que ens permet establir nous valors tant per a les coordenades X e Y. Una vegada confirmats els canvis, la gràfica mostra ara la persona en la seva nova posició i assenyala, mitjançant una línia discontínua, la posició original que ocupava inicialment abans de calibrar.

 

Pas 5: Configuració

Finalment, com és habitual en Hrider, les opcions de configuració són excelses. Des de l'apartat "Configuració" pots canviar el nom dels eixos, les dimensions de la N-Box, pots passar d'una de 9 quadrants a una de 16, 25 o 4, en qualsevol moment, també pots canviar els colors de cada quadrant, el número que tenen assignat i la seva etiqueta.

Estandardització de les puntuacions en la 9 Box

Quan volem avaluar qui destaca més en els nostres equips considerant l'acompliment i el potencial, a vegades ens enfrontem a un desafiament: les puntuacions originals poden semblar uniformes, la qual cosa resulta que les persones s'agrupin en un sol quadrant en lloc de distribuir-se al llarg de la nostra N-Box. Per a superar aquesta dificultat i fer que la informació en el gràfic sigui més útil, podem estandarditzar les puntuacions. Això ens ajuda a comprendre millor les diferències entre els col·laboradors, ja que se centren al voltant d'un valor òptim, la mitjana, i s'escalen segons la desviació estàndard.
 
En l'estandardització, també coneguda com a z-score normalization, se centra i escala les dades perquè tinguin una mitjana de 0 i una desviació estàndard d'1. Això s'aconsegueix restant la mitjana de cada valor i dividint per la desviació estàndard. La fórmula per a l'estandardització d'una variable 𝑧 = ( 𝑥 −𝜇 )/𝜎 on 𝜇 és la mitjana de la variable i 𝜎 és la desviació estàndard.
 
En estandarditzar les dades, s'eliminen les unitats de mesura originals, la qual cosa facilita la comparació entre diferents variables que podrien tenir diferents escales i unitats.

Casos d'Ús de una Matriu 9 Box

La 9-Box és una eina versàtil que pot utilitzar-se en una varietat de situacions relacionades amb la gestió del talent i el desenvolupament organitzacional. Alguns dels casos d'ús més comuns de la 9-Box són:
 
· Identificació de talent d'alt potencial: Permet identificar als empleats amb alt rendiment i alt potencial per al desenvolupament futur dins de l'organització.
 
· Pla de Successió: Ajuda a identificar i desenvolupar als empleats que podrien ocupar llocs clau en el futur, facilitant així la planificació de la successió.
 
· Gestió de l'acompliment: Facilita la interpretació de l'avaluació de l'acompliment i ajuda a identificar àrees de millora i desenvolupament.
 
· Presa de decisions de desenvolupament i assignació de recursos: Permet als líders de recursos humans prendre decisions estratègiques sobre el desenvolupament de manera més efectiva en identificar les àrees on es necessita més atenció.
 
· Planificació estratègica de recursos humans: Ajuda als líders a prendre decisions amb dades consolidades sobre l'assignació de recursos humans i el desenvolupament de talent per a donar suport als objectius estratègics de l'organització.
 

Inscriu-te al nostre webinar (en castellà)