Rotació de personal

La rotació de personal és el número o percentatge d'empleats que abandonen una organització durant un període determinat i són reemplaçats per nous empleats. Una rotació de personal alta indica que s'han de fer canvis dins de l'organització.
 
Mesurar la rotació d'empleats és molt útil per a examinar les raons de la rotació o estimar el cost de contractació. Les referències generals a la rotació poden ser confuses; per tant, les definicions i càlculs específics per a la rotació d'empleats poden ser útils per als professionals de recursos humans.
 
El seguiment de les taxes de rotació dels empleats també es basa en les circumstàncies. Per això és molt útil categoritzar la rotació del personal com a voluntària o involuntària i desitjable o indesitjable. La rotació voluntària representa a les persones que van deixar l'empresa per la seva pròpia voluntat. La rotació involuntària representa a les persones que van ser acomiadades per problemes d'acompliment o comportament, així com a les quals són part d'un acomiadament estacional o reducció general de personal.
 
Segons una enquesta a més de 600 Líders de Recursos Humans, el 87% dels consultats va dir que millorar la retenció és una prioritat fonamental. Aquests són alguns dels factors que ajuden a reduir la rotació de personal:
 
  • Analitzar els motius de la rotació: és important recopilar les dades, entenent que no hi ha una mateixa causa per a totes les baixes.
  • Contractar les persones adequades: fer una selecció eficaç passa per realitzar proves basades en l'avaluació de les competències i comportaments que necessitaran posar en pràctica.
  • Inspirar transparència: la transparència és crucial perquè qualsevol relació prosperi a llarg termini, també perquè els col·laboradors es quedin en l'empresa i per a tenir una organització saludable.
  • Beneficis socials competitius per als empleats: després de pagar als empleats el salari just pel seu treball, és important oferir beneficis atractius, competitius i concordes amb el desenvolupament d'un empleat.
  • Oferir flexibilitat laboral: un horari flexible tindrà efectes positius en la retenció, tant per als mànagers com per a la resta de l'organització. Els horaris de treball flexibles o el teletreball permeten als empleats ajustar el seu temps i el seu lloc de treball a les seves necessitat i, per tant, permeten la vida laboral i la personal.
  • Donar reconeixement: mostrar estima per les contribucions d'un empleat és una excel·lent manera de mantenir-lo compromès. Luis Castellanos, pioner en la recerca del llenguatge positiu, mostra que el reconeixement té un efecte contagi i ajuda a ser molt més productius.
  • Fomentar la gratitud: promoure les habilitats socials en els empleats ajuda al fet que connectin entre si. Les seves relacions seran més sanes, ells es sentiran més felices i estaran més atents als bons comportaments dels seus col·legues.
També en parlem al nostre blog:
Digues adeu a la Rotació
Digues adeu a la Rotació

En Recursos Humans reduir la taxa de rotació és clau. Per a abordar aquest problema, és necessari observar les raons que la provoquen i saber com combatre-les. En aquest post t'ajudem a reduir la rotació augmentant la satisfacció laboral i construint una cultura organitzacional a la qual tots voldran romandre.

Per què els empleats marxen de l'empresa?
Per què els empleats marxen de l'empresa?

Els veritables motius de la rotació dels empleats són com aquelles preguntes les quals no volem sentir les respostes. Tal vegada perquè, de fer-ho, hauríem d'enfrontar-nos als nostres propis errors. Però no estan per a això els errors? Podem aprendre i hem d'actuar en conseqüència, si volem treballar en una empresa en la qual a les persones realment els agradi estar.

Consells per a evitar el Burnout
Consells per a evitar el Burnout Un dels principals factors que influeixen en la motivació dels empleats és la relació d'aquests amb els seus Caps. Us donem uns consells perquè tot flueixi inundant la teva organització d'energia positiva que apagui d'una vegada per sempre la síndrome de Burnout.