Autoavaluació

En una Avaluació de l'Acompliment, sovint s'habilita l'autoavaluació per a donar-li als empleats l'oportunitat que reflexionin i considerin quines són les seves fortaleses i febleses, havent de qualificar les seves competències, la seva alineació amb la cultura organitzacional i qualsevol indicador que s'estableixi en l'Avaluació. Així, obtenen informació que els ajudarà a millorar i a conèixer què s'espera d'ells.
 
Quan s'habilita l'autoavaluació, es converteix al col·laborador en un participant actiu i se li permet contribuir de manera més constructiva i enriquidora en la reunió de feedback amb el seu supervisor, incrementant la motivació del col·laborador en sentir-se escoltat.
 
Les autoavaluacions també són beneficioses per als mànagers, ja que aquesta funcionalitat permet que coneguin com es veuen a si mateixos, detectar qualsevol desacord o malentès que pugui existir i establir junts un Pla d'Acció.
També en parlem al nostre blog:
El millor regal: la teva autoavaluació
El millor regal: la teva autoavaluació En el camí cap a l'autoconeixement, practicar periòdicament l'autoavaluació de les nostres competències farà que construïm la nostra pròpia ruta cap a un desenvolupament professional acord a les nostres expectatives vitals.
Hem de possibilitar a un empleat autoavaluar-se?
Hem de possibilitar a un empleat autoavaluar-se?

Cada companyia aborda els seus processos d'avaluació de manera diferent, però un aspecte comú que tothom es planteja quan vol llançar un procés de feedback o avaluació d'acompliment, amb independència de si la seva avaluació és de 90º, 180º, 270º o 360º, és si ha de permetre als col·laboradors que duguin a terme la seva pròpia Autoavaluació.

Quina modalitat d'avaluació triar: 90º, 180º, 270º o 360 graus?
Quina modalitat d'avaluació triar: 90º, 180º, 270º o 360 graus? No resulta a vegades confús determinar què és exactament un procés d'avaluació de l'acompliment 270º? Quina és la diferència amb un altre de 180º? En aquest article intentarem explicar quines són les diferents metodologies d'avaluació en funció dels diferents rols que interactuen. Esperem ajudar així a optar per aquelles opcions que millor encaixin en cada organització.