Digitalització

Es tracta de la capacitat de les empreses per a adaptar-se al nou model digital i a les noves tecnologies. L'estratègia de digitalització és la penetració gradual de les tecnologies digitals en les esferes d'una empresa. La millor manera d'innovar és a través de la digitalització, que implica que els processos comercials utilitzin solucions digitals per a augmentar la qualitat i la velocitat del seu treball.
 
A mesura que hi hagi més dispositius i eines disponibles, és més fàcil brindar serveis i productes de qualitat als clients. Els beneficis més importants d'aquest procés de canvi són:
  • Rapidesa: automatitzar un procés pot aconseguir reduccions de temps de fins a un 85% respecte als mitjans manuals.
  • Estalvi: en lloc de malgastar materials i recursos a fer les coses de manera artesanal.
  • Reducció d'errors: especialment en aquells processos que requereixen capacitat de càlcul o processament de gran quantitat d'informació. O fins i tot en processos senzills però repetitius en els quals perdre la concentració seria el desenllaç més probable.
  • Augment de la qualitat: les eines especialitzades aporten noves i potents funcionalitats. La rigidesa i poca adaptabilitat provoca estancament i falta de competitivitat.
També en parlem al nostre blog:
Competències soft en la Revolució 4.0.
Competències soft en la Revolució 4.0. A més del programari i la maquinaria adequada, per a avançar amb èxit en la Transformació Digital la teva empresa necessita el més important: el wetware. En aquest article descobriràs què aporten les persones a la Revolució 4.0.
Per què és necessària la Transformació Digital?
Per què és necessària la Transformació Digital? Molts estem d'acord que la Transformació digital ajuda a les organitzacions a ser més competitives i als seus empleats a ser més productius. Per això hem volgut recopilar una llista de beneficis perquè ningú es resisteixi a la nova Indústria 4.0.