L'acompliment podria resumir-se en el rendiment d'una persona a l'hora de dur a terme les seves funcions. No obstant això, l'acompliment involucra diversos factors, com l'acompliment de la tasca i l'acompliment contextual. L'acompliment de la tasca s'avalua en funció dels seus objectius, l'acompliment contextual revela les seves competències més soft, com la seva relació amb els seus companys de treball, amb els clients o la seva capacitat per a resoldre problemes.
 
Un mal clima laboral, un cap autoritari i l'estrès, tenen efectes perjudicials en l'acompliment laboral. Al contrari, els entorns de treball atractius, un bon lideratge i la satisfacció laboral, augmenten considerablement l'acompliment.
 
Per a avaluar l'acompliment es realitzen enquestes en les quals pot participar tant el propi avaluat (Autoavaluació), com el supervisor (avaluacions 90º), els col·legues (180º) o fins i tot client interns o externs (360º).
 
També en parlem al nostre blog:
Guia sobre què és i com realitzar una avaluació de l'acompliment
Guia sobre què és i com realitzar una avaluació de l'acompliment

En aquest tutorial t'ensenyem a crear una Avaluació de l'Acompliment professional pas a pas. Una guia per a modernitzar el procés de manera àgil i efectiva, al mateix temps que donem suport al desenvolupament del talent del nostre equip.

Per què s'ha d'avaluar l'acompliment?
Per què s'ha d'avaluar l'acompliment?

L'avaluació de l'acompliment laboral ajuda a alinear el desenvolupament individual de cada empleat amb els objectius de desenvolupament de l'organització. És la pedra angular que permet a Recursos Humans projectar la cultura corporativa, dissenyar les seves polítiques i definir estratègies. Si parlem de gestió del talent, hem de parlar d'avaluació contínua.

Què fer després d'una Avaluació de l'Acompliment
Què fer després d'una Avaluació de l'Acompliment El procés d'Avaluació professional no acaba quan tots els participants han completat les seves avaluacions i el Responsable de Recursos Humans estudia els resultats. Hi ha molt més que fer si volem aprofitar al màxim els beneficis de donar feedback als nostres empleats!