Empresa de nova creació que està començant a fer els seus passos en el món empresarial. Té gran capacitat de canvi, noves idees i models de negoci amb forts components tecnològics i innovadors. El seu disseny i comercialització estan molt orientats al client.
 
La definició de startup més aplaudida és la feta per Steve Blank: és una organització temporal dissenyada per a buscar un model de negoci que sigui repetible i escalable. Mentre que una empresa és una organització permanent dissenyada per a executar un model de negoci que és repetible i escalable.
 
En general, aquestes empreses creixen de dues maneres: finançades per inversors o finançades amb deute. La majoria de les startups s'enfoquen en una escalabilitat ràpida i sostenible.
 
Les startups es caracteritzen per ser innovadores, àgils en la seva relació amb el mercat i per tenir cultures corporatives pròpies.
També en parlem al nostre blog:
La gestión de empleados en una Startup
La gestión de empleados en una Startup Las Startups se caracterizan por ser innovadoras, ágiles en su relación con el mercado y por tener culturas corporativas propias. Pero gestionar personas es más difícil que saber programar en pocas líneas y sin bugs. ¿Cómo lo hacen los mejores líderes de estas empresas?