Lideratge Transformacional

Tipus de lideratge, en el qual els dirigents d'un grup, motiven als seus membres a dur a terme accions que portin a l'èxit del conjunt. En la pràctica, succeeix quan el líder busca millorar constantment la qualitat de les relacions humanes dins del seu equip.