És un sistema de treball basat en la participació de tots els membres de l'organització, amb un pla de gestió a curt termini, que permet aconseguir objectius estratègics.
 
El terme Hoshin Kanri està compost per Kanjis japonès que es tradueixen com:
  • Ho: Direcció.
  • Shin: significa Focus.
  • Kan: es refereix a l'Alineació.
  • Ri: es tradueix com a Raó.
Conceptualment, es sol entendre el mètode com si Hoshin fos la direcció que marca l'agulla de la brúixola i Kanri el control. Amb aquesta estratègia col·lectiva, tota l'organització s'orienta en una sola adreça: la consecució dels objectius.
 
Els fonaments d'aquest model de treball són:
  • Transformar els objectius marcats per l'alta directiva, en accions viables i quantificables.
  • Implantar metodologies de gestió com PDCA(Pla-Do-Check-Act) (Planificar-Fer-Verificar-Actuar).
  • Integrar un sistema que fomenti la participació activa dels treballadors en els resultats.
  • Revisions des de periòdiques fins a anuals per a assegurar l'estat dels progressos, aprenent i evolucionant cap a metes de millora més exigents.