Seguretat Social

La Seguretat Social es refereix al sistema de pensions. Existeixen prestacions contributives (jubilació, viduïtat, orfandat, incapacitat permanent, baixes per malaltia, maternitat i paternitat, o risc durant l'embaràs) i prestacions no contributives (algunes prestacions familiars o la pensió per jubilació no contributiva).
 
La Seguretat Social s'encarrega de l'afiliació dels treballadors i de recaptar les seves cotitzacions i les dels empresaris. A més, reconeix i controla el dret a les prestacions econòmiques contributives i algunes no contributives. També s'encarrega de reconèixer el dret a l'assistència sanitària.