Puntuació Requerida

Perquè els informes de qualsevol procés d'avaluació siguin coherents amb les necessitats de cada organització, és necessari que en el model d'avaluació, a més de configurar quins indicadors avaluar, es defineixi quin és el grau o la puntuació requerida per a aconseguir cadascun d'aquests indicadors. En HRider, definir la puntuació requerida d'un indicador és molt senzill. N'hi ha prou amb fer clic en el grau o la puntuació: