Filosofia basada en el procediment de la companyia japonesa Toyota. L'empresa automobilística va començar a utilitzar un sistema de producció propi que es va anar perfeccionant amb el temps fins a arribar al que avui coneixem com Just in time. Consisteix a produir la quantitat adequada d'un producte en el moment necessari combinant flexibilitat, qualitat i cost. El mètode JIT es va estendre entre les principals empreses japoneses i, més tard, en les empreses occidentals.
 
Aviat, aquesta filosofia va començar a aplicar-se en tots els àmbits de l'empresa gràcies a les millores de competitivitat que experimentaven les organitzacions que ho aplicaven.
 
El revolucionari d'aquest sistema és que es passa d'una metodologia del tipus Push, on cada fase de la producció en cadena s'acumula fins a ser requerida per la següent fase, a una metodologia tipus Pull, on cada fase és la que sol·licita a la fase anterior de la cadena de subministrament la quantitat requerida, produint així només el necessari.