Intel·ligència emocional

La intel·ligència emocional es refereix a la capacitat d'una persona per a gestionar les seves emocions i tenir la capacitat d'empatitzar amb les emocions dels altres. La intel·ligència emocional en el context de l'empresa, es tracta de la capacitat de comprendre i manejar les nostres pròpies emocions de manera positiva per a comunicar-nos de manera efectiva i evitar situacions d'estrès o conflictes.
 
La intel·ligència emocional ajuda a construir relacions més sòlides i a aconseguir els seus objectius individuals i organitzacionals.
 
La intel·ligència emocional és una habilitat molt important en el lideratge per la seva influència en les habilitats de gestió de persones quant a la capacitat de motivació i d'empatia.