Recursos Humans exerceix un paper crucial a l'hora d'implementar iniciatives per a teixir la diversitat i la inclusió en la cultura organitzacional. La diversitat en el lloc de treball és comprendre, acceptar i valorar a persones racialitzades, de diferents gèneres, orientacions sexuals, edats, religions o capacitats.
 
Comptar amb un grup divers de persones multiplicarà les habilitats amb les quals l'empresa pot competir en el mercat, ja no sols a l'hora de connectar realment amb el client, sinó també davant la necessitat de resoldre els reptes interns perquè, quantes més perspectives tinguem d'un problema en qüestió, més idees fluiran i millor serà la solució.
 
La diversitat és, per tant, un avantatge comercial competitiu, ja que les organitzacions amb entorns de treball diversos són més creatives, tenen major capacitat d'adaptació i atreuen al talent.
També en parlem al nostre blog:
La Diversitat fa el salt a l'empresa
La Diversitat fa el salt a l'empresa Una nova tendència transcendeix la realitat social per a endinsar-se en els nostres llocs de treball i constituir-se com un actiu econòmic. Descobreix el poder de la diversitat del nostre equip i com aprofitar-lo al màxim.