Compensació i beneficis

La compensació i els beneficis són impulsors clau per a contractar, atreure i retenir talent, i un dels aspectes més importants de la gestió de recursos humans, ja que ajuden a mantenir la motivació de la plantilla.

La compensació és el pagament a un empleat a canvi del seu treball en l'organització. Les formes més comunes de compensació són sous, salaris i fins i tot propines. El salari base es basa en el rol en l'organització i obeeix a un conveni col·lectiu. El pagament variable -incentius o bonificacions- es basa en l'acompliment de la persona en aquest rol. Una compensació atractiva ajuda a millorar la satisfacció laboral, disminueix l’absentisme i la rotació, i els empleats estan disposats a romandre més temps en les seves organitzacions.

Els beneficis són compensacions opcionals i no salarials que es brinden als empleats. Aquests beneficis poden ser, per exemple, horaris flexibles, guarderia, formació o permetre el treball en remot. Els plans de beneficis també ajuden a millorar la satisfacció dels empleats, atreure talent nou i mantenir als que ja estan en l'organització.

També en parlem al nostre blog:
Per què els empleats marxen de l'empresa?
Per què els empleats marxen de l'empresa?

Els veritables motius de la rotació dels empleats són com aquelles preguntes les quals no volem sentir les respostes. Tal vegada perquè, de fer-ho, hauríem d'enfrontar-nos als nostres propis errors. Però no estan per a això els errors? Podem aprendre i hem d'actuar en conseqüència, si volem treballar en una empresa en la qual a les persones realment els agradi estar.