Accident laboral

Segons la legislació vigent actual, es tracta d'un accident laboral aquell incident no planificat que ocasiona lesions a un empleat -un treballador per compte d'altri- i/o danys a la propietat.
És molt comú que, en qualsevol sector, les persones sofreixin un accident en el lloc del treball, per la qual cosa és molt important conèixer les característiques més habituals perquè un incident pugui ser considerat un accident laboral:
  • Que succeeixi al llarg del recorregut habitual al lloc de treball, tant en l'anada com en a la tornada i sempre que succeeixi en el temps estimat que dura el trajecte. No es considerarà en el itinerari si, per exemple, se sol trigar mitja hora a anar al treball i l'accident es produeix dues hores després.
  • Els ocorreguts per ordres o de manera espontània per al bon funcionament de l'organització.
  • Les malalties contagiades a l'empleat.
  • Quan una malaltia ja patida pel treballador, es veu agreujada a causa del seu acompliment laboral.

L'esforç excessiu, les caigudes, les lesions de columna vertebral, l'estrès i els moviments repetitius són els accidents laborals més comuns.