La teoria Y es basa en una gestió amb un estil participatiu, on els mànagers assumeixen que els empleats es gestionen de manera autònoma i estan motivats per a aconseguir els objectius organitzacionals. Aquesta teoria fa referència a un enfocament participatiu amb empleats satisfets laboralment, motivats i creatius. A més, assumeixen molta responsabilitat i participen en la presa de decisions.
 
Els mànagers de la Teoria Y duen a terme una gestió descentralitzada i participativa, fomentant relacions col·laboratives i basades en la confiança.
 
Les avaluacions, com en la Teoria X, són freqüents però, en aquest cas, s'utilitzen per a fomentar la comunicació oberta i no per a controlar al personal.