Posició laboral que està desocupada.

Quan es produeix una vacant, és responsabilitat de Recursos Humans determinar si encara es requereix aquest tipus de lloc i quins deures i responsabilitats comporta.