Procés, dins de la metodologia Agile, en el qual s'apliquen un conjunt de bones pràctiques per a treballar col·laborativament en equip i obtenir el millor resultat possible en un projecte. Per a això, es realitzen lliuraments parcials i regulars del producte. Està especialitzat per a projectes complexos, canviants i innovadors.
 
Inspirada en el rugbi, es treballa per iteracions que reben el nom de ‘sprints’ i que solen tenir la durada d'una setmana. Cada dia es duen a terme reunions on es comproven els avanços, resolent els problemes que van sorgint.
 

Trigás Gallego, M. (2012). Metodología scrum.