Reclutament intern

Procés de selecció que es duu a terme de manera interna i els aspirants de la qual al nou lloc són els empleats de l'empresa que realitza el reclutament. S'intenta cobrir un lloc vacant a través de la reubicació dels empleats, promovent un ascens o un moviment horitzontal.
 
Aquesta classe de reclutament presenta una sèrie d'avantatges i inconvenients.

Avantatges:

  • En realitzar-se dins de la pròpia empresa, no cal invertir en anuncis d'ocupació i en avaluacions, per la qual cosa el procés resulta molt menys costós que el reclutament extern
  • Funciona com a incentiu per a la resta d'empleats, ja que observen que és possible créixer dins de l'organització. Fomentant la motivació dels treballadors i ajudant a retenir el talent.
  • Com ja es coneixen als candidats necessitem menys temps per a avaluar-los pel que resulta un procés més eficient.

Inconvenients:

  • Pot sorgir competitivitat entre els empleats per a aconseguir la nova vacant.
  • Depenent de la situació, quan el treballador és ascendit o transcendit deixa un lloc lliure. Això cal tenir-ho en compte si estem valorant els costos del procés i cobrirem aquesta plaça mitjançant reclutament extern.
  • Impedeix l'arribada de nou personal que aporti una visió diferent.