Necessitats formatives o de capacitació

Ocorren quan es produeix una bretxa entre els requisits d'una persona per a emplenar les tasques d'un lloc (present o futur) i les seves competències (actuals o futures).