Distribució del producte d'un fabricant, sota la marca del distribuïdor. Sol tenir un preu inferior però presenta la mateixa qualitat o semblant a la marca líder.