L'empatia és l'eina que ens permet comprendre al nostre equip i que ens ajuda a millorar la comunicació, elaborar estratègies i conrear compromís entre els col·laboradors.
 
Liderar amb empatia millorarà l'acompliment i la satisfacció laboral.