Dia de l'any que s'ha de treballar a efectes jurídics. Es refereix a qualsevol dia en què es duen a terme les operacions comercials normals. Generalment, es considera que això és de dilluns a divendres i exclou caps de setmana i festius.