El calibratge en les avaluacions -acompliment, matrius de talent...- ajuda a garantir que els estàndards utilitzats per a qualificar estiguin equilibrats, creant un llenguatge comú i coherent amb el qual comunicar els patrons.

Les persones responsables del procés han d’oferir a tots els avaluadors un marc sobre com qualificar als seus avaluats. Hauran de triar una escala, explicar què significa cada grau i distribuir la puntuació. El procés de calibratge assegurarà la consistència de les avaluacions als empleats.