Balanced Scorecard

El sistema de mesurament d'una organització afecta directament al comportament i l'acompliment de mànagers i empleats. De la necessitat de trencar amb els sistemes tradicionals de mesurament, neix el BSC, un marc empresarial que fa referència a una mètrica d'acompliment de la gestió estratègica i que s'utilitza per a identificar i millorar funcions comercials i els seus resultats.
 
Aquest marc s'utilitza per a la implementació, el seguiment i la gestió de l'estratègia d'una organització, indicant si s'estan aconseguint o no les metes.
 
Aquesta recopilació de dades és fonamental per a proporcionar resultats quantitatius i ajudar al fet que el personal pugui prendre millors decisions per al futur, ja que equilibra les mesures financeres amb les mesures d'acompliment i els objectius relacionats.
 
Segons la filosofia de Kaplan i Norton s'estructura en 4 perspectives:
  • Financera. Com ens veiem als ulls dels accionistes?
  • Client. Com ens veuen els clients?
  • Interna. En què hem de sobresortir?
  • Innovació/aprenentatge. Podem continuar millorant i creant valor?
The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston, 1996