CONDICIONS PRÈVIES DE CONTRACTACIÓ

A partir d'aquest moment vostè iniciarà un procés encaminat a la contractació d'un servei pel qual poder utilitzar l'aplicació HRIDER, propietat de la mercantil HRider in motion, S.L. CIF B93538221, i domicili social a C/ Severo Ochoa 27, 29590 Málaga, España.

Els passos a seguir per a procedir a la seva efectiva compra seran els següents:

  1. Selecció de la modalitat de servei en concret.
  2. Acceptació de les Condicions Generals d'Ús.
  3. Confirmació de les dades i condicions del servei seleccionats.
  4. Selecció del mitjà de pagament pels serveis.

El procés d'acceptació i contractació del servei d'ús de HRIDER, s'entendrà realitzat en el moment en el qual es procedeixi a l'abonament dels serveis seleccionats.

Els imports indicats es consideren definitius per a l'Usuari, estant inclosos en els mateixos tots els impostos, taxes i despeses aplicables.

Abans de procedir a la Confirmació i Acceptació del Servei, vostè podrà en tot moment retrocedir en els passos del procés de contractació. En qualsevol cas, en el moment de Confirmació de la Comanda vostè haurà de revisar i confirmar les dades, així com modificar-les i corregir-les si cal.

Els mitjans de pagament acceptats en aquesta operació per part de HRider in motion, S.L és l'ús de targeta de crèdit o dèbit a través d'una passarel·la de pagament electrònica, responsabilitat d'una entitat bancària; així com la realització de transferències bancàries.
En el cas de l'ús de la targeta de crèdit o dèbit, es tracta d'un procés electrònic de pagament que es realitza d'acord amb les condicions i característiques establertes per les entitats bancàries operadores de tals mitjans, per la qual cosa HRider in motion, S.L. no ostentarà cap responsabilitat sobre aquest procés.

Seran aplicable a la present transacció les totalitat de les normes de l'ordenament jurídic espanyol.